recreatiewoningen

Beleid recreatiewoningen / vakantiewoningen gemeente: DongeradeelWe zien dat er bij bewoning van recreatiewoningen en vakantiewoningen per gemeente andere regels worden gehanteerd, denk daarbij aan permanente bewoning of aan een bepaalde periode van bewoning van deze recreatiewoningen en vakantiewoningen. Ook komt het voor dat permanente bewoning van een recreatiewoning of vakantiewoning gedoogd wordt.

De raad van de gemeente Dongeradeel heeft, in het op 26 maart 2009 vastgestelde bestemmingsplan “Doarpen”, geregeld dat personen waarvan bekend was dat zij al langere tijd een recreatieverblijf permanent bewonen, hier mogen blijven wonen. In het bestemmingsplan is een lijst opgenomen met recreatieverblijven die door de huidige bewoners permanent bewoond mogen worden. Het gaat hier om persoonsgebonden overgangsrecht. Wat de al langere tijd bestaande en ons bekende gevallen van permanente bewoning van recreatieverblijven betreft, speelt de problematiek rond onrechtmatige bewoning van recreatiewoningen in onze gemeente dan ook niet (meer).

Omdat het zou kunnen dat er alsnog een paar gevallen van permanente bewoning van een recreatiewoning boven komen, is met de portefeuillehouder afgesproken dat wij B&W zullen adviseren om de voorbeeldbeleidsregel over permanente bewoning van recreatiewoningen van de VNG (Lbr. 12/014) vast te stellen.

Neem voor de eventuele vragen omtrent permanente bewoning recreatiewoningen/ vakantiewoningen contact op met de gemeente Dongeradeel