recreatiewoningen

Beleid recreatiewoningen / vakantiewoningen gemeente: FranekeradeelWe zien dat er bij bewoning van recreatiewoningen en vakantiewoningen per gemeente andere regels worden gehanteerd, denk daarbij aan permanente bewoning of aan een bepaalde periode van bewoning van deze recreatiewoningen en vakantiewoningen. Ook komt het voor dat permanente bewoning van een recreatiewoning of vakantiewoning gedoogd wordt.

Permanente bewoning van recreatieverblijven is op grond van de hier geldende bestemmingsplannen (Franeker-Bloemketerp en Tzummarum) niet toegestaan. Deze bestemmingsplannen zijn te raadplegen via Ruimtelijkeplannen.nl Permanente bewoning van recreatieverblijven van vóór 2003 komt in Franekeradeel niet voor. Dit is gelegen in het feit dat één recreatiepark in zijn geheel in handen is van één exploitant. Het andere park is pas sinds 2007 opgesplitst.

Neem voor de eventuele overige vragen omtrent permanente bewoning recreatiewoningen / vakantiewoningen contact op met de gemeente Franekeradeel