recreatiewoningen

Beleid recreatiewoningen / vakantiewoningen gemeente: Oud-BeijerlandWe zien dat er bij bewoning van recreatiewoningen en vakantiewoningen per gemeente andere regels worden gehanteerd, denk daarbij aan permanente bewoning of aan een bepaalde periode van bewoning van deze recreatiewoningen en vakantiewoningen. Ook komt het voor dat permanente bewoning van een recreatiewoning of vakantiewoning gedoogd wordt.

De gemeente Oud-Beijerland heeft geen beleid geformuleerd m.b.t. de permanente bewoning van recreatiewoningen.Dit betekent dat per geval een afweging moet worden gemaakt of aan Bijl. II van het Bor, artikel 4 onder 10 toepassing wordt gegeven.

Neem voor de eventuele overige vragen omtrent permanente bewoning recreatiewoningen/ vakantiewoningen contact op met de gemeente hoeksche Waard