recreatiewoningen

Beleid recreatiewoningen / vakantiewoningen gemeente: SchiermonnikoogWe zien dat er bij bewoning van recreatiewoningen en vakantiewoningen per gemeente andere regels worden gehanteerd, denk daarbij aan permanente bewoning of aan een bepaalde periode van bewoning van deze recreatiewoningen en vakantiewoningen. Ook komt het voor dat permanente bewoning van een recreatiewoning of vakantiewoning gedoogd wordt.

Het beleid op Schiermonnikoog: In het bestemmingsplan is te zien welke woningen zijn bestemd voor recreatie en welke voor permanente bewoning. Hier wordt niet vanaf geweken. Vergunningen kunnen slechts worden verleend in oude gevallen, die al voor 2003 bestonden.

Neem voor de eventuele vragen omtrent permanente bewoning recreatiewoningen/ vakantiewoningen contact op met de gemeente Schiermonnikoog