recreatiewoningen

Mogelijkheden permanent op recreatiepark - vakantiepark wonen:Op een recreatiepark mogen vakantie / recreatiewoningen vaak niet permanent bewoond worden. Er bestaan gemeenten die voor bepaalde specifieke parken een beheersverordening hebben gemaakt. Dit komt alleen voor als er op dat park voorheen al heel lang permanent werd gewoond.

Ook is het zo dat er altijd gekeken moet worden naar wat het bestemmingsplan voor een bepaalde locatie voorschrijft en of er mogelijk bepaalde vrijstellingen zijn afgegeven. Zo is het bijvoorbeeld denkbaar dat voor een burgerwoning een vrijstelling is gegeven voor recreatie. Het is dan mogelijk van beide rechten gebruik te maken. Voor de juiste informatie is het adres van het verblijf dan ook bepalend.