recreatiewoningen

Een permanent bewoonde recreatiewoning kopen om vervolgens zelf permanent te gaan wonen:Als u van plan bent een recreatiewoning te kopen voor permanente bewoning zul je eerst na moeten gaan of de recreatiewoning inderdaad permanent bewoond mag worden. Ga er niet klakkeloos vanuit dat het verhaal van de verkoper klopt. Het komt ook voor dat de woning wel permanent bewoond mag worden maar dat u daarlangs een hoofdadres nodig heeft.

Als een recreatiewoning permanent bewoond wordt wil dat niet zeggen dat bij verkoop de nieuwe eigenaar ook permanent in de recreatiewoning mag gaan wonen. Als een bewoner daadwerkelijk toestemming heeft permanent in de recreatiewoning te wonen is dat over het algemeen omdat deze persoon een persoonsgebonden, objectgebonden, omgevingsvergunning of gedoogbeschikking heeft ontvangen. Deze vergunningen en beschikkingen zijn echter niet altijd overdraagbaar aan de nieuwe eigenaar. Op het moment dat de bewoner(s) vertrekken, mag de nieuwe bewoner de recreatiewoning mogelijk alleen recreatief gebruiken. Als u wel permanent in de recreatiewoning mag wonen zal daar een soort van overgangsrecht voor nodig zijn. Een overgangsrecht kan persoon of objectgebonden zijn. Als mensen al langere tijd gedoogt permanent in een recreatiewoning wonen en de regels daarin in negatieve zin worden gewijzigd bestaat daarvoor de mogelijkheid om bij de gemeente een legalisatieonderzoek aan te vragen.

Mogelijkheden permanente bewoning vakantiehuis recreatiewoning:

Omgevingsvergunning bouwen-ontheffing bestemmingsplan: Afhankelijk van de gemeente en bestemming van de woning is het wellicht mogelijk een vakantiewoning om te vormen naar een permanente woning. Dit kunnen bijvoorbeeld vakantiewoningen in monumentale panden zijn of in een bestemmingsplan aangeduide karakteristieke panden. Mocht bovenstaande aan de orde zijn dan is daarvoor wel een omgevingsvergunning bouwen en afhankelijk van de bestemming eventueel een ontheffing van het bestemmingsplan nodig.

Mocht deze vergunning verstrekt worden dan is na afgifte daarvan het pand niet langer een vakantiewoning maar een permanente woning. Om te beoordelen of dit tot de mogelijkheden behoort heeft de gemeente een specifiek adres van de betreffende vakantie recreatiewoning nodig. Zodat er aan de hand van het bestemmingsplan gekeken kan worden naar de mogelijkheden van het betreffende pand.