recreatiewoningen

Met deze tips kun je een recreatiewoning permanent gaan bewonen:


Als je reeds geruime tijd in een vakantiehuis woont, dan is het vervelend om er dan achter te komen dat deze manier van wonen niet is toegestaan door de gemeente. In dit artikel hebben we het niet over een huurbare vakantiewoning in het buitenland zoals op vakantiemalaga.nl, maar een permanente recreatiewoning in Nederland. Het laatste wat je wil is dat de gemeente de bewoning wil stopzetten. Om dit bureaucratisch op te lossen is een tijdrovende en ingewikkelde zaak. In dit soort gevallen kunnen je terugvallen op een aantal regelgevingen zoals de ‘kruimelregeling’. Om hier dieper op in te gaan hebben we speciaal voor jou alles op een rij gezet.

Wat houdt de kruimelregeling precies in?


Om de functie van de recreatiewoning van bestemming naar wonen, is het handig om te kijken of jouw bouwplan onder de zogeheten kruimelregeling valt. Dit voorkomt bureaucratische rompslomp en kun je tevens veel geld mee besparen. De regeling houdt in het kort in dat de gemeente omgevingsvergunningen kan verlenen, ondanks dat het niet in het gemeentelijke bestemmingsplan past. In het bestemmingsplan wordt namelijk vastgesteld welke bouwplannen en ruimtelijke ontwikkelingen er worden verwacht. Het bestemmingsplan heeft als doel om ongewenste ontwikkelingen tegen te houden en is juridisch bindend. De kruimelregeling biedt dus een stukje flexibiliteit in het bestemmingsplan, waar een jouw recreatiewoning dus ook onder kan vallen. Hoewel de naamgeving van de kruimelregeling doet vermoeden dat het gaat om het gedogen van een paar gevallen, blijkt in de werkelijkheid hoe uitgebreid de regeling inmiddels is geworden. Het loont daarom om te onderzoeken of je toestemming kunt krijgen.

Permanent bewonen van je recreatiewoning:


Om erachter te komen of jouw recreatiewoning valt onder de kruimelregeling kun je het Besluit omgevingsrecht, artikel 4 bijlage II erbij pakken. Hier is uiteengezet voor welke gevallen de kruimelregeling toegepast kan worden. Zo zijn een aantal voorwaarden waaraan je moet voldoen. Zo moet je als bewoner van je recreatiewoning op 31 oktober 2003 meerderjarig zijn geweest, en moet je er onafgebroken hebben gewoond. Ook is het zaak dat je vakantiewoning niet in strijd is met de huidige regelgeving. Mocht je hier allemaal aan voldoen dan kun je er blijven wonen. Dit recht is niet overdraagbaar, waardoor je de recreatiewoning niet kan verkopen als woning.