recreatiewoningen

Beleid recreatiewoningen / vakantiewoningen gemeente: Alphen aan den RijnWe zien dat er bij bewoning van recreatiewoningen en vakantiewoningen per gemeente andere regels worden gehanteerd, denk daarbij aan permanente bewoning of aan een bepaalde periode van bewoning van deze recreatiewoningen en vakantiewoningen. Ook komt het voor dat permanente bewoning van een recreatiewoning of vakantiewoning gedoogd wordt.

Er is in de gemeente Alphen aan den Rijn geen ander beleid dan het beleid zoals verwoord in de bestemmingsplannen, en dat kan per bestemmingsplan anders geregeld zijn. Dus anders gesteld: de gemeente Alphen aan den Rijn heeft een concreet adres nodig om antwoord te kunnen geven of er wel of niet permanent in een recreatiewoning gewoond mag worden.

Neem voor vragen omtrent permanente bewoning recreatiewoningen / vakantiewoningen eventueel rechtstreeks contact op met de gemeente Alphen aan den Rijn