recreatiewoningen

Beleid recreatiewoningen / vakantiewoningen gemeente: AmstelveenWe zien dat er bij bewoning van recreatiewoningen en vakantiewoningen per gemeente andere regels worden gehanteerd, denk daarbij aan permanente bewoning of aan een bepaalde periode van bewoning van deze recreatiewoningen en vakantiewoningen. Ook komt het voor dat permanente bewoning van een recreatiewoning of vakantiewoning gedoogd wordt.

De gemeente Amstelveen heeft vrijwel geen recreatiewoningen. Er bestaat slechts één solitaire uitzondering, maar er is geen beleid geschreven voor die ene recratiewoning binnen de gemeentegrenzen van Amstelveen.Voor de volledigheid meld ik nog even dat in de gemeente ook een camping is gevestigd, maar daar wordt niet permanent bewoond en dat weten we zeker. Deze camping is namelijk gelegen binnen het Amsterdamse Bos. Het bos is eigendom van de gemeente Amsterdam, maar gelegen binnen de gemeentegrenzen van Amstelveen. De gemeente Amsterdam heeft, als eigenaar van de grond, privaatrechtelijk afspraken met de exploitant. Daarnaast zijn er nog de publiekrechtelijke eisen, zoals o.a. vastgelegd in bestemmingsplannen. Beide gemeenten (Amstelveen en Amsterdam) zien er dus ook op toe dat hier niet permanent bewoond wordt.Specifiek beleid over permanente bewoning van receatiewoningen is dan ook niet opgesteld, omdat de omvang van de problematiek in Amstelveen daar geen aanleiding toe geeft.

Neem voor vragen omtrent permanente bewoning recreatiewoningen / vakantiewoningen eventueel rechtstreeks contact op met de gemeente Amstelveen