recreatiewoningen

Beleid recreatiewoningen / vakantiewoningen gemeente: Bergen LimburgWe zien dat er bij bewoning van recreatiewoningen en vakantiewoningen per gemeente andere regels worden gehanteerd, denk daarbij aan permanente bewoning of aan een bepaalde periode van bewoning van deze recreatiewoningen en vakantiewoningen. Ook komt het voor dat permanente bewoning van een recreatiewoning of vakantiewoning gedoogd wordt.

In de gemeente Bergen (L.) zijn er 2 complexen met recreatiewoningen, te weten ‘De Geysselberg’ en ‘het Wolfsven’.Voor de Geysselberg is sinds 042012 een nieuw bestemmingsplan van kracht geworden dat permanente bewoning van de recreatiewoningen mogelijk maakt (recreatief gebruik blijft daarnaast ook gewoon mogelijk).

Voor de recreatiewoningen op het Wolfsven is de situatie zo dat het niet toegestaan wordt om hier (permanent) te wonen. Er zijn in het verleden aan de bewoners van slechts twee recreatiewoningen persoonsgebonden ontheffingen verleend. Hiervan is er tegenwoordig slechts nog 1 van kracht.

Neem voor de eventuele overige vragen omtrent permanente bewoning recreatiewoningen/ vakantiewoningen contact op met de gemeente Bergen Limburg