recreatiewoningen

Beleid recreatiewoningen / vakantiewoningen gemeente: BoxmeerWe zien dat er bij bewoning van recreatiewoningen en vakantiewoningen per gemeente andere regels worden gehanteerd, denk daarbij aan permanente bewoning of aan een bepaalde periode van bewoning van deze recreatiewoningen en vakantiewoningen. Ook komt het voor dat permanente bewoning van een recreatiewoning of vakantiewoning gedoogd wordt.

De gemeente Boxmeer hanteert het volgende beleid:

In alle bestemmingsplannen waarin de bouw van recreatiewoningen wordt toegestaan, staat een bepaling dat het niet is toegestaan de recreatiewoningen te gebruiken voor permanente bewoning:

Er zijn in onze gemeente tussen de 30 en 40 persoonsgebonden ontheffingen verleend voor het permanent bewonen van recreatiewoningen; hierbij is de wettelijke regeling (op dit moment artikel 4, lid 10 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht) gevolgd, dus uitsluitend aan personen die op 31 oktober 2003 de recreatiewoning al bewoonden en er sedertdien onafgebroken hebben gewoond.

Neem voor vragen hierover of voor eventueele overige vragen omtrent permanente bewoning recreatiewoningen/ vakantiewoningen contact op met de gemeente Boxmeer