recreatiewoningen

Beleid recreatiewoningen / vakantiewoningen gemeente: BrunssumWe zien dat er bij bewoning van recreatiewoningen en vakantiewoningen per gemeente andere regels worden gehanteerd, denk daarbij aan permanente bewoning of aan een bepaalde periode van bewoning van deze recreatiewoningen en vakantiewoningen. Ook komt het voor dat permanente bewoning van een recreatiewoning of vakantiewoning gedoogd wordt.

In Brunssum bestaat slechts 1 vakantiepark, zijnde Landgoed Brunssheim. De gemeente is privaatrechtelijk met betrokken eigenaren overeengekomen dat permanente bewoning niet is toegestaan en hebben dit vervolgens vertaald in het inmiddels onherroepelijke bestemmingsplan "Landgoed Brunssheim". Deze kunt u inzien via Ruimtelijkeplannen.nl

Verder hebben wij een standaardbrief opgesteld voor mensen die zich in de GBA willen inschrijven. Zoals u wellicht bekend is een inschrijving niet te weigeren, maar wij wensen de betreffende persoon er wel op te attenderen dat wij handhavende maatregelen zullen treffen indien ter plaatse permanent wordt gewoond. Ook vindt er op gezette tijden controle plaats.

Neem voor de eventuele overige vragen omtrent permanente bewoning recreatiewoningen/ vakantiewoningen contact op met de gemeente Brunssum