recreatiewoningen

Beleid recreatiewoningen / vakantiewoningen gemeente: CranendonckWe zien dat er bij bewoning van recreatiewoningen en vakantiewoningen per gemeente andere regels worden gehanteerd, denk daarbij aan permanente bewoning of aan een bepaalde periode van bewoning van deze recreatiewoningen en vakantiewoningen. Ook komt het voor dat permanente bewoning van een recreatiewoning of vakantiewoning gedoogd wordt.

In het algemeen is het zo dat het in de gemeente Cranendonck niet is toegestaan om permanent in een recreatiewoning te wonen. De aanduiding ‘recreatiewoning’ wordt juist om die reden aan een pand toegekend. Aan een recreatiewoning wordt om die reden ook geen ‘woonadres’ toegekend, zodat u zich op dat adres ook niet kunt inschrijven.

De specifieke regels voor een recreatiewoning op een bepaalde locatie vindt u in het bestemmingsplan wat ter plekke geldt. U kunt de bestemmingsplannen inzien via de website van de gemeente. Door op het specifieke adres te zoeken, kunt u de voorschriften die ter plekke gelden inzien.

Neem voor de eventuele overige vragen omtrent permanente bewoning recreatiewoningen/ vakantiewoningen contact op met de gemeente
Cranendonck