recreatiewoningen

Beleid recreatiewoningen / vakantiewoningen gemeente: Den HelderWe zien dat er bij bewoning van recreatiewoningen en vakantiewoningen per gemeente andere regels worden gehanteerd, denk daarbij aan permanente bewoning of aan een bepaalde periode van bewoning van deze recreatiewoningen en vakantiewoningen. Ook komt het voor dat permanente bewoning van een recreatiewoning of vakantiewoning gedoogd wordt.

Voor de gemeente Den Helder staat In de beleidsnotitie “Recreatiewoningen” Hoe deze gemeente omgaat met de permanente bewoning van recreatiewoningen. Het uitgangspunt in deze notitie is dat permanente bewoning NIET is toegestaan.

Het recreatief bewonen van een recreatiewoning gedurende 365 dagen per jaar is dus niet mogelijk. Zij hebben geen maximale termijn gesteld aan het gebruik van een recreatiewoning. Wanneer u geen andere woning heeft die wordt gebruikt als hoofdwoonverblijf, dan is er sprake van permanente bewoning. Zie de Beleidsnotitie.

Neem voor de eventuele overige vragen omtrent permanente bewoning recreatiewoningen / vakantiewoningen contact op met de gemeente Den Helder