recreatiewoningen

Beleid recreatiewoningen / vakantiewoningen gemeente: GoesWe zien dat er bij bewoning van recreatiewoningen en vakantiewoningen per gemeente andere regels worden gehanteerd, denk daarbij aan permanente bewoning of aan een bepaalde periode van bewoning van deze recreatiewoningen en vakantiewoningen. Ook komt het voor dat permanente bewoning van een recreatiewoning of vakantiewoning gedoogd wordt.

De recreatieparken in de gemeente Goes zijn bestemd voor verblijfsrecreatie. Het permanent bewonen of laten bewonen van recreatiewoningen is uitdrukkelijk verboden verklaard in het bestemmingsplan. Hierop wordt strikt gehandhaafd. Er worden in geen geval omgevingsvergunningen verleend om permanente bewoning toe te staan.

Neem voor de eventuele overige vragen omtrent permanente bewoning recreatiewoningen / vakantiewoningen contact op met de gemeente Goes