recreatiewoningen

Beleid recreatiewoningen / vakantiewoningen gemeente: HarenWe zien dat er bij bewoning van recreatiewoningen en vakantiewoningen per gemeente andere regels worden gehanteerd, denk daarbij aan permanente bewoning of aan een bepaalde periode van bewoning van deze recreatiewoningen en vakantiewoningen. Ook komt het voor dat permanente bewoning van een recreatiewoning of vakantiewoning gedoogd wordt.

De gemeente Haren heeft geen specifiek beleid omtrent permanente bewoning van recreatiewoningen, behoudens het de vigerende bestemmingsplannen opgenomen beleid. Die bestemmingsplannen maken permantente bewoning van recreatie woningen, in basis, onmogelijk. Wel kunnen bewoners die voldoen aan de spelregels van het Besluit omgevingsrecht en een 'persoonsgebonden beschikking' verkrijgen. Overige illegale bewoning bewoning van recreatie woningen zal in principe op worden gehandhaaft.

Neem voor de eventuele overige vragen omtrent permanente bewoning recreatiewoningen/ vakantiewoningen contact op met de gemeente Haren