recreatiewoningen

Beleid recreatiewoningen / vakantiewoningen gemeente: LelystadWe zien dat er bij bewoning van recreatiewoningen en vakantiewoningen per gemeente andere regels worden gehanteerd, denk daarbij aan permanente bewoning of aan een bepaalde periode van bewoning van deze recreatiewoningen en vakantiewoningen. Ook komt het voor dat permanente bewoning van een recreatiewoning of vakantiewoning gedoogd wordt.

Beleid permanente bewoning recreatiewoning gemeente Lelystad: In 2005 heeft er op het verzoek van de Inspectie VROM een onderzoek plaats gevonden naar het aantal aanwezige recreatie woningen en de wijze waarop deze worden bewoond.

Uit dit onderzoek is gebleken dat er geen permanente bewoning van recreatiewoningen in Lelystad plaatsvindt. Verder is geconstateerd dat deze toen bekende recreatiewoningen niet voldeden aan het Bouwbesluit en daarom ongeschikt voor permanente bewoning.

Neem voor vragen omtrent permanente bewoning recreatiewoningen / vakantiewoningen eventueel rechtstreeks contact op met de gemeente Lelystad