recreatiewoningen

Beleid recreatiewoningen / vakantiewoningen gemeente: Loon op ZandWe zien dat er bij bewoning van recreatiewoningen en vakantiewoningen per gemeente andere regels worden gehanteerd, denk daarbij aan permanente bewoning of aan een bepaalde periode van bewoning van deze recreatiewoningen en vakantiewoningen. Ook komt het voor dat permanente bewoning van een recreatiewoning of vakantiewoning gedoogd wordt.

De gemeente Loon op Zand heeft geen afzonderlijk beleid heeft opgesteld met betrekking tot de bewoning van recreatiewoningen. In de bestemmingsplannen (met name het bestemmingsplan voor het buitengebied) is geregeld dat recreatiewoningen niet (permanent) bewoond mogen worden. De term 'recreatiewoning' wordt vermeden, er wordt gebruik gemaakt van de term recreatieverblijf. Een dergelijk recreatieverblijf is vanzelfsprekend volgens de definitie bedoeld voor recreatief verblijf en daarmee niet voor bewoning. Het is overigens overbodig om de term 'permanent' hierbij te gebruiken, omdat bewoning in dergelijke recreatieverblijven uitgesloten is ongeacht of het gaat om tijdelijke bewoning of permanente bewoning. Op grond van de bestemmingsplannen wordt bewoning van recreatieverblijven dus tegengegaan en kan bij overtreding ervan handhavend opgetreden worden.

Neem voor de eventuele overige vragen omtrent permanente bewoning recreatiewoningen/ vakantiewoningen contact op met de gemeente Loon op Zand