recreatiewoningen

Beleid recreatiewoningen / vakantiewoningen gemeente: Midden-DrentheWe zien dat er bij bewoning van recreatiewoningen en vakantiewoningen per gemeente andere regels worden gehanteerd, denk daarbij aan permanente bewoning of aan een bepaalde periode van bewoning van deze recreatiewoningen en vakantiewoningen. Ook komt het voor dat permanente bewoning van een recreatiewoning of vakantiewoning gedoogd wordt.

Voor de gemeente Midden-Drenthe gelden de volgende regels. Recreatiewoningen hebben een recreatieve bestemming. Dit betekent dat u de woning slechts een gedeelte van het jaar mag bewonen en u ergens anders uw hoofdverblijf moet hebben. Als u zich inschrijft in de "Basisregistratie Personen" op een recreatiewoning is dit voor ons een indicatie dat u hier permanent woont.

Uitzonderingsgevallen:

Tegen het permanent bewonen van een recreatiewoning treden wij handhavend op. Er zijn uitzonderingsgevallen waarvoor wij een gedoogbeschikking voor een jaar verlenen. Met een gedoogbeschikking kan men tijdelijk ontheffing krijgen van het verbod tot het bewonen van de recreatiewoning. De uitzonderingsgevallen waarvoor wij een gedoogbeschikking kunnen verlenen zijn:

  • Echtscheiding/verbreken van een relatie, die het noodzakelijk maakt dat één van beide personen met spoed tijdelijk andere woonruimte betrekt.

  • Overbruggingshuisvesting gedurende de bouw van de nieuwe woning.

  • Situaties waarbij door calamiteit de eigen woning tijdelijk niet bewoond kan worden (brand-, water- of stormschade).

  • Als u van mening bent dat één van de uitzonderingen op u van toepassing is, kunt u een gedoogbeschikking aanvragen waarbij u duidelijke bewijsstukken aanlevert.

    Neem voor de eventuele overige vragen omtrent permanente bewoning recreatiewoningen/ vakantiewoningen contact op met de gemeente Midden Drenthe