recreatiewoningen

Beleid recreatiewoningen / vakantiewoningen gemeente: NieuwkoopWe zien dat er bij bewoning van recreatiewoningen en vakantiewoningen per gemeente andere regels worden gehanteerd, denk daarbij aan permanente bewoning of aan een bepaalde periode van bewoning van deze recreatiewoningen en vakantiewoningen. Ook komt het voor dat permanente bewoning van een recreatiewoning of vakantiewoning gedoogd wordt.

Het beleid van de gemeente Nieuwkoop is dat recreatiewoningen alleen voor recreatieve bewoning gebruikt mogen worden. Permanente bewoning is niet toegestaan. Recreatiewoningen zijn bestemd voor bewoning gedurende een gedeelte van het jaar door personen die elders hun hoofdverblijf hebben

Nadere toelichting:

In het verleden, in 2006, werd door de voormalige gemeente Liemeer gedoogbeschikkingen verleend aan personen die vóór april 2006 permanent woonden in recreatiewoningen (en dit ook konden aantonen) in de recreatieparken in Zevenhoven. (Dit was niet het geval in andere recreatieparken of solitaire recreatiewoningen.) Voor personen die na april 2006 permanent zijn gaan wonen in een recreatiewoning geldt dit niet.

In die gevallen waar er permanent gewoond wordt (nieuwe gevallen), en de gemeente hiervan kennis krijgt, laat de gemeente de bewoners weten dat permanente bewoning niet is toegestaan. De gemeente kan dan handhavend optreden tegen permanente bewoning met een bestuurlijke sanctie (bestuursdwang of dwangsom).

Neem voor de eventuele overige vragen omtrent permanente bewoning recreatiewoningen/ vakantiewoningen contact op met de gemeente Nieuwkoop