recreatiewoningen

Beleid recreatiewoningen / vakantiewoningen gemeente: NoordwijkWe zien dat er bij bewoning van recreatiewoningen en vakantiewoningen per gemeente andere regels worden gehanteerd, denk daarbij aan permanente bewoning of aan een bepaalde periode van bewoning van deze recreatiewoningen en vakantiewoningen. Ook komt het voor dat permanente bewoning van een recreatiewoning of vakantiewoning gedoogd wordt.

In de gemeente Noordwijk worden de volgende regels gehanteerd. In beginsel is het in de gemeente Noordwijk niet toegestaan om permanent in een recreatiewoning te wonen. Dit is vastgelegd in de ter plaatse geldende bestemmingsplannen. Bij de vaststelling van de betreffende bestemmingsplannen zijn de toenmalige vaste bewoners in de gelegenheid gesteld een verzoek te doen om de permanente bewoning voort te zetten. In voorkomende gevallen is op individuele basis een persoonlijk gebonden gedoogbeschikking afgegeven. Dit houdt in, dat de betrokkenen in de recreatiewoningen permanent mogen wonen, maar als de woning wordt verkocht, heeft de nieuwe eigenaar dit recht niet meer. Dit geldt ook, als het eigendom van de recreatiewoning door vererving is verkregen. Kortom, als de houder van een persoonlijk gebonden gedoogbeschikking vertrekt, dan krijgt de volgende eigenaar/gebruiker niet het recht om de permanente bewoning voort te zetten.

Neem voor vragen omtrent permanente bewoning recreatiewoningen / vakantiewoningen eventueel rechtstreeks contact op met de gemeente Noordwijk