recreatiewoningen

Beleid recreatiewoningen / vakantiewoningen gemeente: OirschotWe zien dat er bij bewoning van recreatiewoningen en vakantiewoningen per gemeente andere regels worden gehanteerd, denk daarbij aan permanente bewoning of aan een bepaalde periode van bewoning van deze recreatiewoningen en vakantiewoningen. Ook komt het voor dat permanente bewoning van een recreatiewoning of vakantiewoning gedoogd wordt.

Het is in de gemeente Oirschot niet toegestaan om recreatiewoningen permanent te bewonen. In de gevallen waarin toch bewoning plaatsvindt, is de gemeente op grond van het bestemmingsplan gerechtigd op te treden.

Op het park De Stille Wille is een bijzondere situatie aan de orde. Ook daar is bewoning in beginsel niet toegestaan. In de periode 2006-2010 heeft de gemeente handhavend opgetreden tegen de bewoning op het park. Alleen mensen die hierna nog een vrijstelling hadden of een andere juridische titel hadden om te wonen, mochten het bewonen voortzetten.

De aard van de bewoning is echter grootschalig. Thans is de gemeente bezig om een oplossing te creëren de grootschalige bewoning op het park. Naar verwachting eind 2016 moet een nieuw bestemmingsplan zijn vastgesteld waarin permanente bewoning wel is toegestaan. Dat geldt dan overigens alleen voor dit park. Wij krijgen geregeld vragen of mensen vooruitlopend op het van kracht worden van het nieuwe bestemmingsplan al mogen wonen op het park. Pas wanneer het bestemmingsplan echt onherroepelijk is en als daarbij het wonen als nevenfunctie – naast het recreatieve gebruik - in stand is gebleven, is permanente bewoning toegestaan.

Neem voor de eventuele overige vragen omtrent permanente bewoning recreatiewoningen/ vakantiewoningen contact op met de gemeente Oirschot