recreatiewoningen

Beleid recreatiewoningen / vakantiewoningen gemeente: PuttenWe zien dat er bij bewoning van recreatiewoningen en vakantiewoningen per gemeente andere regels worden gehanteerd, denk daarbij aan permanente bewoning of aan een bepaalde periode van bewoning van deze recreatiewoningen en vakantiewoningen. Ook komt het voor dat permanente bewoning van een recreatiewoning of vakantiewoning gedoogd wordt.

De bestemmingsplannen binnen de gemeente Putten kennen aan bepaalde gronden een recreatieve bestemming toe. Het is niet toegestaan te wonen op gronden met een dergelijke bestemming. Wanneer wij constateren dat in strijd met het bestemmingsplan wordt gehandeld treden wij daar in principe tegen op. Tot 2001 zijn, onder voorwaarden, persoons- en zaaksgebonden gedoogverklaringen verstrekt.Deze worden wel gerespecteerd. Er is geen sprake van enige vorm van “generaal pardon”.

Neem voor de eventuele overige vragen omtrent permanente bewoning recreatiewoningen/ vakantiewoningen contact op met de gemeente Putten