recreatiewoningen

Beleid recreatiewoningen / vakantiewoningen gemeente: RenswoudeWe zien dat er bij bewoning van recreatiewoningen en vakantiewoningen per gemeente andere regels worden gehanteerd, denk daarbij aan permanente bewoning of aan een bepaalde periode van bewoning van deze recreatiewoningen en vakantiewoningen. Ook komt het voor dat permanente bewoning van een recreatiewoning of vakantiewoning gedoogd wordt.

Permanente bewoning van recreatiewoningen is in de gemeente Renswoude niet toegestaan. De gemeente Renswoude heeft met de twee campingeigenaren in Renswoude afspraken gemaakt dat slechts bij zeer hoge uitzondering tijdelijk permanent gewoond wordt. Daar moet dan ook een verklaring aan ten grondslag liggen, bijvoorbeeld dat iemand wacht op de afbouw van zijn woning. Inschrijving in het GBA vindt voor deze personen niet plaats, zij hebben een postadres elders.

Neem voor de eventuele overige vragen omtrent permanente bewoning recreatiewoningen/ vakantiewoningen contact op met de gemeente Renswoude