recreatiewoningen

Beleid recreatiewoningen / vakantiewoningen gemeente: RoermondWe zien dat er bij bewoning van recreatiewoningen en vakantiewoningen per gemeente andere regels worden gehanteerd, denk daarbij aan permanente bewoning of aan een bepaalde periode van bewoning van deze recreatiewoningen en vakantiewoningen. Ook komt het voor dat permanente bewoning van een recreatiewoning of vakantiewoning gedoogd wordt.

De gemeente Roermond heeft geen vastgesteld beleid ten aanzien van de permanente bewoning van recreatiewoningen zoals bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht. Vanwege de beperkte omvang binnen de gemeente wordt enkel een interne gedragsregel gehanteerd die aansluit bij de voorwaarden uit de Wabo / Bor om een omgevingsvergunning te verlenen. Op het moment dat iemand aantoonbaar aan deze voorwaarden voldoet dan wordt in principe een omgevingsvergunning afgegeven. Tegen alle andere gevallen van permanente bewoning van recreatiewoningen wordt in beginsel handhavend opgetreden, tenzij sprake is van een uitzonderingsgeval.

Neem voor de eventuele overige vragen omtrent permanente bewoning recreatiewoningen/ vakantiewoningen contact op met de gemeente Roermond