recreatiewoningen

Beleid recreatiewoningen / vakantiewoningen gemeente: SoestWe zien dat er bij bewoning van recreatiewoningen en vakantiewoningen per gemeente andere regels worden gehanteerd, denk daarbij aan permanente bewoning of aan een bepaalde periode van bewoning van deze recreatiewoningen en vakantiewoningen. Ook komt het voor dat permanente bewoning van een recreatiewoning of vakantiewoning gedoogd wordt.

In de gemeente Soest worden de nodige recreatiewoningen permanent bewoond. Dit is in strijd met het bestemmingsplan. Het college van b&w van Soest heeft in september 2009 beleidsregels vastgesteld, waarin is bepaald hoe de gemeente om gaat met de permanente bewoning van recreatiewoningen. Personen die reeds lange tijd onafgebroken een recreatiewoning bewonen, zijn tot 1 januari 2010 in de gelegenheid gesteld om een persoons- en objectgebonden gedoogbeschikking of ontheffing van het bestemmingsplan aan te vragen. Nieuwe gevallen van onrechtmatige bewoning (van na 9 september 2009) komen hiervoor niet in aanmerking. De exacte voorwaarden voor een gedoogbeschikking of ontheffing zijn neergelegd in voornoemde beleidsregels. De gemeente wil dat de onrechtmatige bewoning op recreatiecentra uiteindelijk wordt beëindigd.

Neem voor vragen omtrent permanente bewoning recreatiewoningen / vakantiewoningen eventueel rechtstreeks contact op met de gemeente Soest