recreatiewoningen

Beleid recreatiewoningen / vakantiewoningen gemeente: TilburgWe zien dat er bij bewoning van recreatiewoningen en vakantiewoningen per gemeente andere regels worden gehanteerd, denk daarbij aan permanente bewoning of aan een bepaalde periode van bewoning van deze recreatiewoningen en vakantiewoningen. Ook komt het voor dat permanente bewoning van een recreatiewoning of vakantiewoning gedoogd wordt.

De gemeente Tilburg heeft weinig tot niets te maken met recreatiewoningen. Zij hebben een zgn. waterwingebied waar dit enigszins van speelt, maar dit is marginaal waarbij duidelijk is dat bewoning in dat gebied (behoudens enige vastgelegde uitzonderingen) niet wordt toegestaan. Bij overtreding hiervan vindt direct controle met sanctionering plaats.

Neem voor de eventuele overige vragen omtrent permanente bewoning recreatiewoningen/ vakantiewoningen contact op met de gemeente Tilburg