recreatiewoningen

Beleid recreatiewoningen / vakantiewoningen gemeente: Valkenburg aan de GeulWe zien dat er bij bewoning van recreatiewoningen en vakantiewoningen per gemeente andere regels worden gehanteerd, denk daarbij aan permanente bewoning of aan een bepaalde periode van bewoning van deze recreatiewoningen en vakantiewoningen. Ook komt het voor dat permanente bewoning van een recreatiewoning of vakantiewoning gedoogd wordt.

De Gemeente Valkenburg aan de Geul heeft geen specifiek beleid over permanente bewoning recreatiewoningen omdat zich dit binnen de gemeente Valkenburg aan de Geul niet tot nauwelijks voordoet.

Mocht illegale bewoning van vakantiewoningen zich voordoen, dan kunnen wij daar op grond van het bestemmingsplan handhavend tegen optreden (strijdig gebruik).

In het geval van Landall Greenparks is daarnaast een privaatrechtelijke overeenkomst gesloten met de eigenaar waarin is opgenomen dat permanente bewoning niet is toegestaan en is aan de ‘overtreding’ van dit verbod een boeteclausule verbonden.

Neem voor de eventuele overige vragen omtrent permanente bewoning recreatiewoningen/ vakantiewoningen contact op met de gemeente Valkenburg aan de Geul