recreatiewoningen

Beleid recreatiewoningen / vakantiewoningen gemeente: Vlagtwedde:We zien dat er bij bewoning van recreatiewoningen en vakantiewoningen per gemeente andere regels worden gehanteerd, denk daarbij aan permanente bewoning of aan een bepaalde periode van bewoning van deze recreatiewoningen en vakantiewoningen. Ook komt het voor dat permanente bewoning van een recreatiewoning of vakantiewoning gedoogd wordt.

Het permanent bewonen van recreatiewoningen is binnen de bestemmingsplannen van de gemeente Vlagtwedde op zich niet toegestaan. Ook de provinciale Omgevingsverordening stelt dat bestemmingsplannen geen regels mogen bevatten om permanente bewoning van recreatiewoningen toe te staan.

Daar zijn wat uitzonderingen op wanneer in voorgaande bestemmingsplannen geen gebruiksbepalingen aanwezig waren die permanente bewoning in voldoende mate uitsloten. Dergelijke gevallen kennen we ook in Vlagtwedde.

In z'n algemeenheid is het dus niet toegestaan. Of dat voor een specifiek geval anders bepaald wordt hangt van bovenstaande situatie af.

Neem voor de eventuele overige vragen omtrent permanente bewoning recreatiewoningen/ vakantiewoningen contact op met de gemeente Vlagtwedde