recreatiewoningen

Beleid recreatiewoningen / vakantiewoningen gemeente: WassenaarWe zien dat er bij bewoning van recreatiewoningen en vakantiewoningen per gemeente andere regels worden gehanteerd, denk daarbij aan permanente bewoning of aan een bepaalde periode van bewoning van deze recreatiewoningen en vakantiewoningen. Ook komt het voor dat permanente bewoning van een recreatiewoning of vakantiewoning gedoogd wordt.

In de gemeente Wassenaar geldt dat permanente bewoning van recreatiewoningen niet is toegestaan. In de diverse aan de orde zijnde bestemmingsplannen is dit expliciet opgenomen.

Neem voor de eventuele overige vragen omtrent permanente bewoning recreatiewoningen/ vakantiewoningen contact op met de gemeente Wassenaar