recreatiewoningen

Beleid recreatiewoningen / vakantiewoningen gemeente: ZaltbommelWe zien dat er bij bewoning van recreatiewoningen en vakantiewoningen per gemeente andere regels worden gehanteerd, denk daarbij aan permanente bewoning of aan een bepaalde periode van bewoning van deze recreatiewoningen en vakantiewoningen. Ook komt het voor dat permanente bewoning van een recreatiewoning of vakantiewoning gedoogd wordt.

De gemeente Zaltbommel is op de hoogte van de regels die gelden bij het permanent bewonen van recreatiewoningen. Zo hebben ook zij er kennis van genomen dat de minister van Infrastructuur en Milieu op 10 februari 2012 het wetsvoorstel ‘Vergunning onrechtmatige bewoning recreatiewoningen’ heeft ingetrokken.

Aangezien de situatie in onze gemeente zich niet of nauwelijks voordoet zijn er (nog) geen beleidsregels opgesteld.

Neem voor de eventuele overige vragen omtrent permanente bewoning recreatiewoningen/ vakantiewoningen contact op met de gemeente Zaltbommel