recreatiewoningen

Beleid recreatiewoningen / vakantiewoningen gemeente: ZuidplasWe zien dat er bij bewoning van recreatiewoningen en vakantiewoningen per gemeente andere regels worden gehanteerd, denk daarbij aan permanente bewoning of aan een bepaalde periode van bewoning van deze recreatiewoningen en vakantiewoningen. Ook komt het voor dat permanente bewoning van een recreatiewoning of vakantiewoning gedoogd wordt.

Wat de gemeente Zuidplas betreft worden de milieutaken, bouw en woningtoezichttaken door de omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) beheerd en uitgevoerd. Namens de gemeente Zuidplas controleert de ODMH of vergunningvoorschriften, wet en regelgeving op betreffende beleidsterreinen daadwerkelijk worden nageleefd.

De gemeente Zuidplas heeft beleid vastgesteld, waarin is bepaald dat permanent wonen in een recreatiewoning, behoudens enkele uitzonderingen, niet is toegestaan en dat hiertegen handhavend wordt opgetreden.

Personen die reeds voor een bepaalde datum hun recreatiewoning permanent bewoonde, zijn in het bezit van een persoonsgebonden omgevingsvergunning of gedoogbeschikking. Deze datum verschilt per kern, omdat de voormalige gemeenten op verschillende data hun beleid omtrent permanente bewoning bekend hebben gemaakt. Zoals de naam al doet vermoeden, zijn deze beschikkingen persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar. Op het moment dat de bewoners vertrekken, mag de volgende bewoner alleen recreatief gebruik maken van de recreatiewoning.

Ten slotte zijn er nog een aantal uitzonderingen op Parc de IJsselhoeve. Op een aantal percelen op dit park rust een woonvergunning (ook wel perceelsgebonden gedoogbeschikking, objectgebonden vergunning of overgangsrecht genoemd). Dit betekent dat er op deze percelen een gedoogbeschikking is afgegeven waarbij de bewoners of de toekomstige bewoners permanent op de percelen mogen wonen.

Neem voor vragen omtrent permanente bewoning recreatiewoningen / vakantiewoningen eventueel rechtstreeks contact op met de gemeente Zuidplas