recreatiewoningen

Beleid recreatiewoningen / vakantiewoningen gemeente: Gulpen-WittemWe zien dat er bij bewoning van recreatiewoningen en vakantiewoningen per gemeente andere regels worden gehanteerd, denk daarbij aan permanente bewoning of aan een bepaalde periode van bewoning van deze recreatiewoningen en vakantiewoningen. Ook komt het voor dat permanente bewoning van een recreatiewoning of vakantiewoning gedoogd wordt.

In de gemeente Gulpen Wittem is in de basis permanente bewoning in vakantiewoningen niet toegestaan. Dit is vastgelegd in de bestemmingsplannen van de gemeente.

Toelichting: een (deel van een) gebouw van een woningtypering, waarvoor een vergunning ingevolge artikel 40 van de Woningwet is vereist en dat dient als periodiek verblijf voor wisselde groepen van recreanten, die hun hoofdverblijf elders hebben. Permanente bewoning is niet toegestaan.

Een uitzondering op deze regel kunnen vakantiewoningen in monumentale panden en in de in het bestemmingsplan aangeduide karakteristieke panden zijn.

Afhankelijk van de bestemming van het pand kan het mogelijk zijn deze vakantiewoningen om te vormen naar een permanente woning.

Daar is dan wel een omgevingsvergunning bouwen en afhankelijk van de bestemming eventueel een ontheffing van het bestemmingsplan voor nodig.

Na afgifte van deze vergunning(en) is het pand dan ook niet langer een vakantiewoning maar een permanente woning.

Om te beoordelen of dit tot de mogelijkheden behoort heeft de gemeente een specifiek adres van de betreffende vakantiewoning nodig.

Het advies is hiervoor een bezoek te brengen aan het omgevingsloket van de gemeente. Er kan dan aan de hand van het bestemmingsplan gekeken worden naar de mogelijkheden van het betreffende pand.

Neem voor vragen omtrent permanente bewoning recreatiewoningen / vakantiewoningen eventueel rechtstreeks contact op met de gemeente Gulpen Wittem