recreatiewoningen

Beleid recreatiewoningen / vakantiewoningen gemeente: Horst aan de MaasWe zien dat er bij bewoning van recreatiewoningen en vakantiewoningen per gemeente andere regels worden gehanteerd, denk daarbij aan permanente bewoning of aan een bepaalde periode van bewoning van deze recreatiewoningen en vakantiewoningen. Ook komt het voor dat permanente bewoning van een recreatiewoning of vakantiewoning gedoogd wordt.

Voor wat betreft de aanpak bij permanente bewoning van recreatiewoningen luidt de werkwijze voor de gemeenten Horst aan de Maas als volgt.

Als er wordt ingeschreven op een adres bekend als recreatieverblijf, dan wordt dit gemeld bij het Afdeling Veiligheid en Handhaving.

Afdeling V&H draagt zorg voor verzending van de brief/waarschuwing.

Een toezichthouder controleert na 4 maanden in het GBA of betrokkene(n) nog steeds staat ingeschreven. Zo ja, dan wordt aangenomen dat er permanent wordt gewoond. Omdat er dan in feite een reden is om tot handhaving over te gaan, wordt de casus voorgelegd aan burgemeester en wethouders alwaar wordt beslist om wel/niet op te treden.

Ter informatie de standaardtekst, die uitgaat in de vorm van een brief

. Neem voor de eventuele overige vragen omtrent permanente bewoning recreatiewoningen / vakantiewoningen contact op met de gemeente Horst aan de Maas