recreatiewoningen

Beleid recreatiewoningen / vakantiewoningen gemeente: LandgraafWe zien dat er bij bewoning van recreatiewoningen en vakantiewoningen per gemeente andere regels worden gehanteerd, denk daarbij aan permanente bewoning of aan een bepaalde periode van bewoning van deze recreatiewoningen en vakantiewoningen. Ook komt het voor dat permanente bewoning van een recreatiewoning of vakantiewoning gedoogd wordt.

Gemeente Landgraaf heeft vooralsnog geen beleid ten aanzien permanente bewoning recreatiewoningen, omdat dit binnen de gemeente nauwelijks speelt en anderzijds omdat dit geregeld is en wordt binnen de bestemmingsplanregels.

Neem voor de eventuele overige vragen omtrent permanente bewoning recreatiewoningen/ vakantiewoningen contact op met de gemeente Landgraaf