recreatiewoningen

Beleid recreatiewoningen / vakantiewoningen gemeente: MaasdrielWe zien dat er bij bewoning van recreatiewoningen en vakantiewoningen per gemeente andere regels worden gehanteerd, denk daarbij aan permanente bewoning of aan een bepaalde periode van bewoning van deze recreatiewoningen en vakantiewoningen. Ook komt het voor dat permanente bewoning van een recreatiewoning of vakantiewoning gedoogd wordt.

De gemeente Maasdriel heeft in december 2004 een plan van aanpak vastgesteld dat zich uitspreekt ten faveure van het handhaven van recreatieve bestemmingen. Aangegeven wordt echter dat campingeigenaars eerst zelf middels een plan van aanpak permanente bewoning op moeten heffen c.q. bestrijden. Worden gemaakte afspraken door de campingeigenaar niet nageleefd, dan zal er handhavend moeten worden opgetreden.

Neem voor vragen omtrent permanente bewoning recreatiewoningen / vakantiewoningen eventueel rechtstreeks contact op met de gemeente Maasdriel