recreatiewoningen

Beleid recreatiewoningen / vakantiewoningen gemeente: MeersenWe zien dat er bij bewoning van recreatiewoningen en vakantiewoningen per gemeente andere regels worden gehanteerd, denk daarbij aan permanente bewoning of aan een bepaalde periode van bewoning van deze recreatiewoningen en vakantiewoningen. Ook komt het voor dat permanente bewoning van een recreatiewoning of vakantiewoning gedoogd wordt.

De gemeente Meersen heeft recreatiewoningen gedefinieerd in de regelgeving van bestemmingsplannen als, verblijfsrecreatie: recreatie in ruimten welke zijn bestemd of opgericht voor recreatief nachtverblijf zoals recreatiewoningen, Bed en Breakfast, logeergebouw, door personen die elders een woon of verblijfplaats hebben. Hieruit blijkt dat een recreatiewoning niet is bedoeld om permanent te verblijven. Indien er permanent wordt verbleven zal de gemeente Meerssen handhavend optreden.

Neem voor de eventuele overige vragen omtrent permanente bewoning recreatiewoningen/ vakantiewoningen contact op met de gemeente Meersen