recreatiewoningen

Beleid recreatiewoningen / vakantiewoningen gemeente: SluisWe zien dat er bij bewoning van recreatiewoningen en vakantiewoningen per gemeente andere regels worden gehanteerd, denk daarbij aan permanente bewoning of aan een bepaalde periode van bewoning van deze recreatiewoningen en vakantiewoningen. Ook komt het voor dat permanente bewoning van een recreatiewoning of vakantiewoning gedoogd wordt.

Permanente bewoning recreatiewoningen gemeente Sluis: Het college van B&W heeft op 3 augustus 2004 het gemeentelijk beleid met betrekking tot permanente bewoning van recreatiewoningen vastgesteld conform het beleid zoals destijds aangegeven door de toenmalig minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. In concreto betekende dit dat voor alle situaties van onrechtmatige bewoning die na 31 oktober 2003 waren ontstaan, de gemeente overging tot handhavend optreden om het onrechtmatige gebruik van het pand te beëindigen. Om tegemoet te komen aan situaties die waren ontstaan voor 31 oktober 2003 konden persoonsgebonden beschikkingen worden afgegeven, die er toe strekten dat de betreffende bewoner(s) in de betreffende recreatiewoning mocht(en) blijven wonen. Deze beschikkingen zijn persoonsgebonden, aan het object gerelateerd, niet overdraagbaar en ze vervallen op het moment dat de betreffende bewoner verhuist of overlijdt. De woning moest voldoen aan het Bouwbesluit en bewoning mocht niet in strijd zijn met de milieuwetgeving. Het beleid is na de vaststelling in 2004 niet meer gewijzigd.

Neem voor de eventuele overige vragen omtrent permanente bewoning recreatiewoningen/ vakantiewoningen contact op met de gemeente Sluis